Medewerkerstevredenheid – ONE 2 TEN

Begrijp en stuur op betrokkenheid

Medewerkers tevredenheid

De betrokkenheid van uw medewerkers én hun prestaties zijn afhankelijk van de medewerkerstevredenheid. Wat leeft er onder uw medewerkers, hoe ervaren zij hun werk en werkomgeving. Een positieve en gezonde werkbeleving creëert betrokkenheid en loyaliteit. Het vergaren van inzicht in deze beleving, door middel van feedback, is dan ook cruciaal. Geef uw medewerkers de kans om zich te laten horen. Als u op basis van deze informatie sturing geeft zullen uw medewerkers zich serieus genomen voelen én hun betrokkenheid bij hun werk verhogen.

Continue medewerkerstevredenheid meten

Om echt te weten hoe uw werknemers denken is één keer vragen niet genoeg. In een snel veranderende wereld dient u continu hun betrokkenheid te meten, waardoor u meteen bij kunt sturen en verbeteren. Volg uw medewerkers vanaf het moment van hun binnenkomst en blijf hen volgen en vragen naar hun ervaringen. Alleen op deze manier kunt u blijven bijsturen en verbeteren.

Onderzoeken die inspireren

De jaren waarin medewerkers eenmaal per jaar een e-mail met een lang en saai medewerkerstevredenheid onderzoek (MTO) kregen voorgeschoteld zijn voorbij. Spontane, regelmatige en korte onderzoeken zijn daarvoor in de plaats gekomen.

Thema’s als gezondheid, welbevinden en duurzaamheid zijn centraal komen te staan in het inzichtelijk maken van de werknemersbeleving. One2Ten faciliteert vele soorten medewerkerstevredenheid onderzoekthema’s, met moderne user interface technieken die vragenlijsten intuïtief maken. Kortom: verkrijg op een eenvoudige manier de meest waardevolle feedback van uw medewerkers!

Klanttevredenheid, hoe meet ik handig de mening van mijn klanten

Blije werknemers zorgen voor blije klanten. Betrokken en tevreden medewerkers zorgen voor uitmuntende prestaties in uw organisatie. Weet continu wat er speelt en begrijp uw medewerkers.

Case studie Harderwijk

De gemeente Harderwijk bedient vele klanten: inwoners, ondernemers, toeristen en andere stakeholders. Zij weten dat tevreden medewerkers zorgen voor tevreden klanten. Of de medewerkers tevreden zijn met hun werk is dan ook van groot belang voor deze gemeente.

In aanvulling op het tweejaarlijkse medewerkerstevredenheidsonderzoek meet de gemeente Harderwijk met de One2Ten feedback oplossing continu hoe het gaat met het personeel door middel van wekelijkse pulse surveys.

Wilt u graag meer weten?

Benieuwd hoe One2Ten uw business kan helpen?
Vul uw gegevens in en One2TEN neemt contact met u op.

+31 (0)35-7200906
info@one2ten.com
Herenstraat 24, 1406 PE Bussum, Nederland
Scroll to Top